ติดต่อเรา
โทร 02 - 9464470-72 ต่อ 0 (Operator)
มือถือ 089 - 116 - 4449
Fax 02 - 943-1340

บริษัท เอ็นพีเอ็น บัญชีและธุรกิจ จำกัด
เบอร์ติดต่อ 02-9464470 - 72 ต่อ 101-109

ฝ่ายประกันสังคม 02-9464470 -72 ต่อ 2

ฝ่ายการเงิน 02-9464470-72 ต่อ 238
มือถือ 091-8898930 line 088-1910818
FAX 02-9431340

ฝ่ายบัญชี NNN
เบอร์ติดต่อ 02-9464470 -72 ต่อ 107 -110
มือถือ 083-0960252, 090-8898932, 091-8898931, 093-9724702

ฝ่ายประกันสังคม
เบอร์ติดต่อ 02-9464470-72 ต่อ 113-114
มือถือ 083-0980934,093-0992445-6
FAX 02-9431340

ฝ่ายจดทะเบียน
เบอร์โทร 02-9464470-72 ต่อ 245
มือถือ 086-8848849,086-6058818,083-0992441

ฝ่ายเงินเดือนและบุคคล
เบอร์โทร 02-9464470-72 ต่อ 240
มือถือ 085-8028100