บริการของเรา

รับทำเงินเดือนพนักงาน บริการดูแลบริหารจัดการพนักงานภายในบริษัท

 • รับจัดทำเงินเดือน ดูแลสัญญาพนักงาน ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน สวัสดิการต่างๆ

เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่อง สวัสดิการ กฎหมายแรงงาน เงินเดือน
ประกันสังคมต่างๆ เพราะเรามีทีมงานที่ให้บริการด้านบุคลากรโดยตรง สะดวกในบริหารจัดการพนักงานของท่าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • จัดทำประวัติพนักงาน
 • ทะเบียนพนักงาน
 • ประเมินและวิเคราะห์พนักงาน
 • นำส่งสลิปเงินเดือน
 • คำนวณเงินเดือน/ค่าล่วงเวลา/เงินพิเศษ
 • จัดระเบียบข้อปฏิบัติงาน
 • จัดระเบียบนโยบายบริษัท
 • นำส่งภาษีเงินเดือนทุกๆเดือน
 • คำนวณและนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบุคคล
 • เป็นที่ปรึกษาเรื่องเงินเดือนและฝ่ายบุคคล
ค่าบริการเริ่มต้น เดือนละ 1,500 บาท