บริการของเรา
โปรโมชั่นสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ค่าบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฟรี
เราคือรายเดียวที่จดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ ไม่มีค่าบริการ
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หลังที่จะจดทะเบียยนจัดตั้ง (ยกเว้นคอนโด/อพาร์ทเม้นท์)
 • ใบแสดงกรรมสิทธิ เช่นสำเนาทะเบียนบ้าน / สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของกรรมสิทธิ์
 • รูปถ่าย 2 รูป
 • แผนที่ตั้ง

บจ เอ็นเอ็นเอ็น บัญชีและธุรกิจ

 • ค่าบริการจัดทำบัญชีและประกันสังคม
 • เดือนละ 980 บาท
 • เราคือ รายเดียวที่จดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
 • ไม่มีค่าบริการ
 • ท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ส่วนราชการ
 • ประมาณ 1-1,200 บ. (ไม่รวมค่าตรายาง)

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแฟรนไชส์

ฟรีค่าจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ

ทำการจดทะเบียน
จดทะเบียนที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จดทะเบียนที่ กรมสรรพากร
ภายใน 1 วัน

เมื่อดำเนินการจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นต่อไป
คุยเรื่องการจัดทำบัญชี